Kristiansund Ynglingeforeningen KFUK KFUM (populært kaldt Ynglingen) er en forening som består av flere avdelinger og underforeninger. Felles for disse avdelinger/foreninger er at de har tilhørighet i KM-bevegelsen

Ynglingeforeningen eier 2 eiendommer, Helsings gate 14 og Byskogen Camping. Disse to eiendommene driftes av driftselskapet Y-drift AS som eies 100% av Ynglingeforeningen.
Helsings gate 14 har to forretningslokaler, 11 leiligheter/hybler og 6 selskaps og foreningslokaler, samt noen mindre møterom. For leie, se våre sider om utleie.
Byskogen camping driver i sesongen juni - august vanlig campingdrift med telt, bobil/campingvogn og campinghytter/motelrom. Og langstidsutleie av hytter vinterstid. For hytteleie, se våre sider om Byskogen camping